สื่อลามกอนาจารเด็กคือ สิ่งที่แสดงให้เห็นการกระทำทางเพศของเด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี มีลักษณะลามกอนาจาร ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพยนตร์ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ หรืออื่นๆ  รวมถึงการ save ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ อัปโหลดลง Dropbox หรือ icloud เป็นต้น

SAVE

ใครมีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ใช้เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ทางเพศของตนเองหรือผู้อื่น มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

SHARE

การแชร์หรือส่งต่อแก่ผู้อื่น มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขาย

การผลิต นำเข้า หรือส่งออก เผยแพร่ ขาย แจก แสดงโฆษณา แนะนำ บอกต่อ  หรือเกี่ยวข้องในการขายมีโทษจำคุก 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท

ที่มา : พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558