งดสาดน้ำ : งดรวมกลุ่มสาดน้ำ ประแป้ง คอนเสิร์ต ปาร์ตี้โฟม
โทษ : จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : (1) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=734578&ext=pdf
(2) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=457954&ext=pdf
(3) http://www.prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAT04qmSZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q

งดสาดน้ำลาย : งดพูดคำหยาบคาย ใส่ความให้คนอื่นเสียหาย/ดูถูก/เกลียดชัง
โทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

งดสาดกระสุน : งดยิงปืนขึ้นฟ้า

  • งดใช้อาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต
    โทษ : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 2,000 – 20,000 บาท
  • งดพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
    โทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    อ้างอิง : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=306653&ext=pdf

งดสาดน้ำเมา : เมางดขับ
โทษ : จำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
อ้างอิง : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570840&ext=pdf

งดสาดอารมณ์ : ไม่ทำร้ายคนอื่น
โทษ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

ไม่ละเมิดเรื่องสิทธิ มีสติสักนิด ไม่ผิดกติกา นำพาสังคมเคารพกฎหมาย #เตือนแล้วนะ ด้วยความหวังดี จาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม