กฎหมายทายสนุก

กฎหมายไทย รู้ไหมจ๊ะ?

เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด ต้องตอบคำถามให้ครบทุกข้อ

01/17
1.ลูกหนี้เอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกัน ต่อมาลูกหนี้ไม่ได้ชำระตามกำหนด เจ้าหนี้จะสามารถยึดที่ดินไปได้


02/17
2.ลูกหนี้เอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกัน ต่อมาลูกหนี้ไม่ได้ชำระตามกำหนด เจ้าหนี้จะสามารถยึดที่ดินไปได้ ตอบ 2


03/17
3.ลูกหนี้เอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกัน ต่อมาลูกหนี้ไม่ได้ชำระตามกำหนด เจ้าหนี้จะสามารถยึดที่ดินไปได้ ตอบ2


04/17
4.เทส ตอบ1


05/17
5.เทสตอบ 1


06/17
6.เทส 1 ตอบ1


07/17
7.เทส


08/17
8.เทส


09/17
9.เทส


10/17
10.เทส


11/17
11.เทส


12/17
12.


13/17
13.เทส


14/17
14.เทส


15/17
15.เทส


16/17
16.เทส


17/17
17.เทส


ย้อนกลับ

ผลการทดสอบความรู้ของกฎหมายทั่วไป

คุณมีความรู้พื้นฐานในระดับ ดี

เจ้าก็เก่งดีนี่ แต่ยังไม่พอหรอกนะ

ผลการทดสอบความรู้ของกฎหมายทั่วไป

คุณมีความรู้พื้นฐานในระดับ ปานกลาง

โอเคนะ แต่หาความรู้เพิ่มบ้าง

ผลการทดสอบความรู้ของกฎหมายทั่วไป

คุณมีความรู้พื้นฐานในระดับ ควรปรับปรุง

ไปเล่นใหม่อีเวร